Vägföreningens Årsmöte

V A P L A N S V Ä G F Ö R E N I N G

INBJUDAN
TILL ÅRSMÖTE I VAPLANS VÄGFÖRENING
Tisdagen 15 mars kl. 19 är det dags för årsmöte 2016 i Vaplans väg-förening. Mötet hålls som vanligt på Vaplans Folkets Hus. Vägföre-ningen (det vill säga vi alla) bjuder på kaffe med dopp.
Vägföreningen är kanske den enda förening där du inte behöver an-söka om medlemskap. Medlem blev du i samma stund du köpte hus (fastighet) i byn och medlemskapet slutar inte förrän du säljer och flyttar härifrån. Vägföreningen finns eftersom vi som bor utanför tätorterna själva måste ordna med plogning, väglyse, trafiksäkerhet mm. Det är därför årsmötet varje gång diskuterar och beslutar om hur vi ska se till att de här sakerna fortsätter fungera.
Under senare år har många fastigheter fått nya ägare. Det betyder att flera av er läser den här inbjudan för första gången. Vi tycker det är positivt att Vaplan fortsätter vara en by där många vill bo och leva. Det bygger förstås på att vi hjälps åt, bland annat genom att ställa upp i byns föreningar och på aktiviteter som de ordnar. Gör det du också, alla behövs !
Och till dig som inte varit med på något årsmöte förut. Du behöver inte vara orolig för att hamna i styrelsen om du kommer. Den saken är redan klar i och med att vår valberedning har gjort sitt jobb.
Vi vill redan nu förvarna om att vi under våren kommer att röja vägområdet från sly och grenar. Trafikverket har ålagt oss att hålla rent upp till 2 m från vägkant alternativt fram till tomtgräns.
På baksidan av det här papperet hittar du kallelsen som den ska se ut enligt regelverket. Den här texten är ett försök att förklara vad före-ningen egentligen står för. Välkommen !
Björn Skogh Lisa Wängman Lars Åstrand Stefan Pettersson Dennis Nilsson Kalle Olofsson Mikael Larsson Anders Ackeflo
2

KALLELSE
Till 2016 års föreningsstämma i
Vaplans vägförening
Tid:
Tisdagen den 15 mars kl. 19.00
Plats:
Vaplans Folkets Hus
Medlemmarna hälsas välkomna till 2016 års ordinarie förenings-stämma i Vaplans vägförening.
Dagordning:
1
val av ordförande för stämman
2
val av sekreterare för stämman
3
val av två justeringsmän
4
styrelsens och revisorernas berättelser
5
ansvarsfrihet för styrelsen
6
framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7
ersättning till styrelsen och revisorerna
8
styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd för 2016
9
Beslut om godkännande av budget för 2016
10
val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
11
val av revisorer och suppleanter
12
fråga om val av valberedning
13
övriga frågor
14
meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
Styrelsens förvaltningsberättelse för 2015, revisionsberättelsen samt förslag till budget och debiteringslängd för 2016 hålls tillgängliga hos ordf. Björn Skogh, Smedjevägen 10, (tfn 204 58) under kallelsetiden.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s