folketshus

                                        Vad vill vi.
Ja detta är frågan vi ställer oss, vad vill vi ha för aktiviteter i vårat hus?
Kom med förslag på vad ni vill ha eller att det ska hända i huset.
Samtidigt behövs det fler som kan ställa upp och hjälpa till med arbete och sitta i styrelsen, festkomitte med mera.
Som det är nu så finns risken att det får bli att det hamnar i malpåse då det bara är några få som driver allt nu.
Den 24/10 så behövs det hjälp nere på idrottsplatsen med röjnings arbete av sly så den inte växer igen, mellan kl 10- ca kl 15, så har du röjsåg eller motor såg så ställ upp och kom dit.
Ni kan ringa om förslag och ideer, eller att ni kan ställa upp med uppdrag i föreningen.

Kurt Lundstedt, 076-7674569
Mats Högberg 073-0328875
Lars Gunnarsson, 070-5836349
Eller skriv till vaplansfolketshus@gmail.com

Annonser